O nas

Kancelaria Audytorska funkcjonuje na rynku inżynieryjnym audytingu energetycznego od stycznia 2010 roku. Nasz zespół złożony jest z doświadczonych audytorów energetycznych, będących członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, posiadających wyższe wykształcenie zdobyte na Politechnice Warszawskiej i uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu efektywności energetycznej.

Możemy pochwalić się kilkaset audytami energetycznymi wykonanymi na potrzeby dofinansowania ze środków regionalnych i ogólnopolskich na realizację termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych na terenie całej Polski) oraz pozyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej (dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych).

Wykonaliśmy kilkadziesiąt audytów efektywności energetycznej w tym audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnych z PN-EN 16247 (przygotowaliśmy zawiadomienia do URE). Przygotowujemy audyty energetyczne źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych.

Kancelaria Audytorska jest aktywnym członkiem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (Mazowiecki Klaster EE i OZE), pretendującego do miana Klastra Kluczowego na Mazowszu.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w opiniowaniu projektów budowlanych pod kątem klasy energetycznej budynków, wydajemy certyfikaty budynków niskoenergetycznych oraz budynków pasywnych. Wydawane certyfikaty poprzedzane są wykonanymi przez nas próbami szczelności powietrznej budynków (Testy Blowerdoor)  oraz badaniami termowizyjnymi.

Od lutego 2015 roku wznosimy budynki w standardzie energooszczędnym oraz pasywnym (NF40 oraz NF15).

Samodzielnie przygotowujemy projekty instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz realizujemy ich wykonanie.

Od kilku lat prowadzimy spotkania poświęcone budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu wykorzystując doświadczenie wyniesione z audytingu energetycznego.


KREUJEMY INŻYNIERIĘ BUDOWNICTWA EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE

Współpracujemy między innymi z

Zespół

mgr inż. Paweł Filaber

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej

Audytor Energetyczny

mgr inż. Magdalena Przyłucka

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej

Projektantka instalacji wentylacji mechanicznej  

mgr inż. Agnieszka Orłowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej

Audytor Energetyczny 

Paweł Gajda

Technik branży instalacji wentylacji mechanicznej

inż. Katarzyna Lonc

Absolwentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej

Audytor Energetyczny 

ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 31

05-200 Wołomin

+48 506 073 950 | +48 603 984 373

kontakt@kancelariaaudytorska.pl